Thứ Sáu, 26 tháng 1, 2018

Tip nhỏ cho ReFX Nexus về Arpeggios, Portamento, Trance Gate1 Tip nhỏ khi sử dụng ReFX Nexus - 1 Plug-in làm nhạc điện tử rất được ưa chuộng
►Thông tin chi tiết về ReFX Nexus: goo.gl/nT5nyC

Các kỹ thuật được nhắc đến trong video:
► Arpeggios: rải hợp âm tự động
► Portamento: tạo nốt luyến
► Trance Gate (hơi khó giải thích, các bạn nghe âm thanh là có thể hiểu)

FULL VIDEO:
1 small tip when using ReFX Nexus - 1 plug-in electronic music is very popular
► Detailed information about the Nexus ReFX: goo.gl/nT5nyC

Techniques mentioned in the video:
► Arpeggios
► Portamento
► Trance Gate

FULL VIDEO:0 nhận xét:

Đăng nhận xét


Get Email Updates
Subscribe to Get Latest Updates Free
(Nhấn 'Subsribe' để cập nhật các bài viết mới nhất)

Donate to Wave- vex Team

Love our articles. Click Image to go to the Donation Site!