Thứ Sáu, 8 tháng 12, 2017

[Mẹo vặt] Làm tiếng Piano trở nên thật hơn trên FL Studio ([Tips] Make Piano More Real On FL Studio)

   
 [ENGLISH BELOW]

Bạn đã từng tải các Vsti, các Thư viện tiếng dành cho Piano cực kỳ xịn, nhưng khi áp dụng chất lượng lại không đạt được như mong muốn?
Giải thích cho lý do này, 1 phần đó là các nốt chưa được xử lý velocity 1 cách đúng đắn làm âm thanh phát ra nghe đều đều, chưa có dynamic.
Video này nhằm chỉ ra giúp các bạn 1 mẹo nhỏ để thay đổi, căn chỉnh velocity làm tiếng Piano trở nên nghe thật hơn trên FL Studio.Have you ever downloaded the Vsti, the Library for the piano, but when you use it, the quality is not achieved as expected?
Explained for this reason, it's because the notes are not properly processed with velocity, it makes the sound heard evenly, without dynamic.
This video shows you how to change the velocity of a Piano to make it more realistic on FL Studio0 nhận xét:

Đăng nhận xét


Get Email Updates
Subscribe to Get Latest Updates Free
(Nhấn 'Subsribe' để cập nhật các bài viết mới nhất)

Donate to Wave- vex Team

Love our articles. Click Image to go to the Donation Site!