Thứ Năm, 15 tháng 6, 2017

Hướng dẫn Setup Novation Launchkey (MK1, MK2) trên FL Studio (control the transport)


Sad face Emoji symbol Novation Launchkey MK1, MK2 không thể kích hoạt các nút điều khiển Play/Stop, Record, Tap tempo, Scroll up/down through the instruments…

Nếu bạn từng sử dụng Launchkey Mini thì có thể thấy Nhà Sản Xuất đã có 1 Video hướng dẫn rất chi tiết cách thức sử dụng cùng phần mềm FL Studio. Xem Video:


Thế nhưng, đối với các dòng sản phẩm Launchkey MK1, MK2 thì lại không có bất kỳ 1 Video hỗ trợ nào trên FL Studio mà chỉ có trên Ableton Live Tears smiley - Facebook Emoticon.

Get Email Updates
Subscribe to Get Latest Updates Free
(Nhấn 'Subsribe' để cập nhật các bài viết mới nhất)

Donate to Wave- vex Team

Love our articles. Click Image to go to the Donation Site!