Chủ Nhật, 29 tháng 5, 2016

Tổng hợp thư viện Piano cho Kontakt (Piano libraries collection for Kontakt)
[VIETNAMESE, ENGLISH BELOW]

Bn đang bt đu làm quen và tìm hiu v Kontakt, hay dù bn đã tri nghim 1 thi gian khá dài nhưng vn đang băn khoăn la chn gia c ngàn b thư vin tiếng, trong khi đó cng ca bn thì không th đáp ng “cht cha” được nhng b tiếng lên đến hàng chc, hàng trăm Gb như vy được...


Get Email Updates
Subscribe to Get Latest Updates Free
(Nhấn 'Subsribe' để cập nhật các bài viết mới nhất)

Donate to Wave- vex Team

Love our articles. Click Image to go to the Donation Site!