Thứ Sáu, 26 tháng 2, 2016

Ample Guitar T II


(English, nội dung Tiếng Việt bên dưới)

Purchasegoo.gl/LM6JGV

Review& Tutorial: 
Overview: 

Ample Guitar T II aim to bring the Taylor 714 Acoustic Guitar sound to your studio.

System Requirements:

 • 6 GB of free hard disk space.
 • Windows XP or newer, Pentium 4 or Athlon processor with 2 GB RAM.
 • Mac OS X 10.7 or higher (we also provide Ample Guitar I for Mac 10.6 users) , Intel-based Mac with 2 GB RAM.
 • AU, VST, AAX or RTAS host application and professional sound card recommended. Stand-alone version included.

Sampling:

 • Size: 5.21 GB, 24bit 44.1khz
 • DFD(Direct from disk)
 • Multiple Stereo and Mono Modes.
 • Any chords & any rhythms with real Strum Samples.
 • Controllable Resonance.
 • Rich Fingering Noise - more vivid and realistic.
 • Strum, Pick two Instrument libraries to fit different needs.
 • Each Cycle & Rhombic Sampling structure - Separate sample cycle for each note and vel layer to improve sample utilization efficiency.
 • Sustain, Hammer On & Pull Off, Legato Slide, Slide in & out, Palm Mute, Popping, Natural Harmonic, Slide Guitar 10 articulations, Legato at random length & pitch & poly.

Technology:

 • Capo Logic - Intelligent play according to guitar rules.
 • Doubling Guitars - different samples at L & R.
 • CPC(Customized Parameters Control) - any button knob etc can be controlled by MIDI CC or Automation.
 • Poly Legato.
 • Slide Smoother.
 • Combined Articulation - combine 2 articulations via pressing 2 keyswitches at the same time.
 • Open String First.
 • Alternate Tuner.
 • Capo - Transpose without need to modify midi.

Tab Player:

 • The Tab Player can load and play several prevalent guitar tablature file formats. Users can load, display and playback any specific track inside a tablature file. When used in DAWs, the Tab Player also allows users to export the tablature as an audio file.
 • The Tab Player supports all the fingering, looping, chords, articulations and other markers in the loaded tablature. Supported articulations articulations include: Strum, Natural Harmonic, Artificial Harmonic, Hammer On/Pull Off, Trill, Bend, Tremolo Bar, Legato Slide, Slide In, Slide Out, Vibrato, Tremolo Picking, Palm Mute, Popping, Tapping, Let Ring, Staccato, Dead Note, Grace Note, Ghost Note, Accentuated Note, Fade In, etc.
 • As a built-in function, the Tab Player works seamlessly with the Ample Sound instrument engine, which has extremely customized guitar playing logic so as to model a real world guitar being played. The Tab Player can even judge on its own to automatically add some refining articulations when it thinks it is appropriate, such as slapping on strings or body, or other realistic and indispensable noises.
 • Strumming is an important factor of guitar playing. By taking advantage of the Ample Guitar Strummer engine, the Tab Player can not only mingle different articulations into strumming, but can also alternate between strumming several strings (i.e. multiple notes) simultaneously and strum at a particular string (i.e. one note).

Strummer:

 • 14 Strum notes + 28 ways to play for every chord.
 • Strum Legato - both Slide and HP can be played while strumming.
 • Easy Strum Time Control via velocity.
 • Body Resonance and Mute Depth.
 • Total and Each Strum time, 4 humanization settings.
 • Customized Chords in Select or Detect mode.
 • Chord inversions to Positions.
 • Strum SEQ with customized rhythm.
 • Delicate presets with Drag & Drop Support.

(Vietnamese)

Mua sản phẩm: goo.gl/LM6JGV

Đánh giá & Hướng dẫn: Tổng quan: 

Ample Guitar T II hướng tới việc mang âm thanh của cây đàn guitar taylor 714 đến với phòng thu của bạn thông qua hình thức giả lập.

Yêu cầu hệ thống:
HDD: 6 GB dung lượng trống.
Hệ điều hành: Windows XP hoặc mới hơn
Mac OS X 10.7 hoặc cao hơn (chúng tôi cũng cung cấp Ample Guitar cho người dùng Mac 10.6).
Vi xử lí:  Pentium 4 hoặc Athlon với RAM 2 GB.
Sound card: Hỗ trợ AU, VST, AAX hoặc RTAS ứng dụng máy chủ và khuyến khích sử dụng card âm thanh chuyên nghiệp.

Sampling:

 • 5.21 GB, 24bit 44.1khz
 • DFD (Direct from disk)
 • Các chế độ Multiple Stereo và Mono.
 • Chơi bát kì hợp âm và tiết điệu nào với Strum Samples.
 • Có thể điều chỉnh cộng hưởng của đàn (Controllable Resonance).
 • Rich Fingering Noise - giả lập âm thanh tạo ra bởi người chơi, tăng tính chân thực.
 • 2 thử viện nhạc cụ riêng biệt cho Strum (quạt tay) và Pick.
 • Cycle & Rhombic Sampling structure - Phân chia các vòng mẫu (sample circle) cho từng nốt một và chồng các lớp lên nhau để tạo hiệu quả giả lập cao nhất.
 • Sustain, Hammer On & Pull Off, Legato Slide, Slide in & out, Palm Mute, Popping, Natural Harmonic, Slide Guitar
 • 10 mẫu articulations như Staccato, Legato với độ dài tùy ý & pitch & poly.

Công nghệ:

 • Capo Logic - chơi nhạc một cách thông minh dựa trên các nguyên tắc chơi guitar thật.
 • Doubling Guitars - sử dụng mẫu khác nhau cho 2 bên L & R.
 • CPC(Customized Parameters Control) - mọi nút/núm đều có thể được kiểm soát thông qua MIDI CC or Automation.
 • Poly Legato - luyến nhiều nốt cùng lúc.
 • Slide Smoother - tăng độ mượt của câu slide.
 • Combined Articulation - kết hợp articulations bằng cách nhấn 2 keyswitch đồng thời.
 • Open String First.
 • Alternate Tuner.
 • Capo - dịch giọng mà không cần chỉnh sửa midi.

Tab Player:

 • Tab Player có thể load hầu hết các định dạng guitar tab thông dụng. Người dùng có thể mở, xem và chơi bất kì phần nào trong một file tab. Sử dụng kết hợp với các DAW, Tab Player cũng cho phép xuất file tab ra dạng file âm thanh.
 • Tab Player hỗ trợ tát cả các thế tay khác nhau, chơi theo vòng lặp (looping), các hợp âm, articulation và mọi kí hiệu khác trong file tab. Các kí hiệu được hỗ trợ bao gồm: Strum, Natural Harmonic, Artificial Harmonic, Hammer On/Pull Off, Trill, Bend, Tremolo Bar, Legato Slide, Slide In, Slide Out, Vibrato, Tremolo Picking, Palm Mute, Popping, Tapping, Let Ring, Staccato, Dead Note, Grace Note, Ghost Note, Accentuated Note, Fade In, etc.
 • Vì là chức năng được xây dựng trong cùng một hệ thông, tab player hoạt động hoàn hảo với mọi engine của Ample Sound, đồng thời kết hợp với logic chơi guitar thông thường giúp giả lập âm thanh của những cây guitar thật sự. Tab Player thậm chí còn có thể tự quyết định việc tinh chỉnh vào các chi tiết nhỏ để như việc vỗ dây/thùng, tiếng tay cọ dây cũng như các âm thanh không thể thiếu khác của một cây guitar thực sự.
 • Việc quạt là một yêu tố rất quan trọng khi chơi guitar.. Sử dụng Ample Guitar Strummer engine, Tab Player không chỉ có thể áp dụng các kĩ thuật khác nhau vào quá trình quạt, mà còn có thể luân phiên thay đổi giữa việc quạt toàn bộ, một phần và gảy chỉ 1 dây đàn nhất định.

Strummer:

 • 14 Strum notes + 28 cách chơi cho mỗi hợp âm.
 • Strum Legato - cả Slide và HP có thể được sử dụng khi quạt.
 • Easy Strum Time Control với việc điều chỉnh velocity.
 • Giả lập cộng hưởng thùng và Mute Depth.
 • Total and Each Strum time, 4 bốn chế độ giả lập người chơi khác nhau.
 • Tự điện hợp âm ở chế độ Select or Detect.
 • Các thể đảo của hợp âm ở các thế tay khác nhau.
 • Strum SEQ với tiết điệu tự chọn.
 • Các preset chi tiết được hỗ trợ kéo/thả (Drag & Drop Support).

0 nhận xét:

Đăng nhận xét


Get Email Updates
Subscribe to Get Latest Updates Free
(Nhấn 'Subsribe' để cập nhật các bài viết mới nhất)

Donate to Wave- vex Team

Love our articles. Click Image to go to the Donation Site!